Astma

To choroba zapalna dróg oddechowych, w której oskrzela obkurczają się dając uczucie duszności, powodując ucisk w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu. Jest to wieloletnia dolegliwość, gdzie objawy mają charakter napadowy. Duszność i kaszel ustępują samoistnie bądź po podaniu odpowiednich leków rozkurczających oskrzela. U niektórych osób cierpiących na astmę jedynym objawem jest kaszel, mówimy wówczas o wariancie kaszlowym astmy. W zależności od tego z jakim rodzajem choroby mamy do czynienia, wyróżniamy astmę:

  • łagodną, gdy ataki kaszlu oraz duszności pojawiają się sporadycznie i ustają po podaniu leku wziewnego. 
  • przewlekła lekka lub umiarkowana, charakterystyczne dla tego rodzaju jest to że objawy narastają w ciągu wielu tygodni lub dni. Przyczyną tego stanu, jest infekcja która niszczy stan uzyskany przez dotychczasowe leki.  
  • przewlekła ciężka, w której to objawy pojawiają się nagle, są częste i długotrwałe. Ustępują jedynie po podaniu dużej dawki silnego leku. 
  • Obecnie chorobę określa się na podstawie określonym kryteriów. Wyróżnia się:
  • astmę kontrolowaną (objawy występują rzadziej niż 3razy w tygodniu, nie budzą chorego w nocy, czynność płuc jest zachowana)
  • astmę niekontrolowaną ( objawy występują codziennie lub więcej niż 2raz w tyg., utrudniając codzienną prac. Czynność płuc jest zachwiana). 
  • astmę częściowo kontrolowaną ( objawy pojawiają się w nocy, chory sporadycznie ma napady kaszlu)

Chorzy cierpiący na astmę mają nieodwracalne zmiany w oskrzelach, co skutkuje utrudnieniem przepływu powietrza i niedotlenieniem całego organizmu. 

Choroba może dotknąć zarówno dziecko jak i osobę starszą. Najbardziej narażeni są mieszkańcy krajów wysoko uprzemysłowionych. Najczęściej przyczyną choroby są czynniki uczulające, tzw. alergeny. Jednym z przykładów astmy na tle alergicznym jest astma aspirynowa. Napadom astmy towarzyszą objawy alergiczne, takie jak zaczerwienione spojówki, wyciek z nosa, zaczerwienienie skóry. Utrzymujące się od kilku godzin do kilku minut po przyjęciu aspiryny. Innymi czynnikami wywołującymi napady astmy są czynniki zawodowe, stres, wysiłek fizyczny, opary farb lub zanieczyszczenia. Czynniki uczulające takie jak sierść kota bądź kurz, wywołują astmę atopową.

Wczesne rozpoznanie choroby oraz podjęcie odpowiedniego leczenia, pozwala na normalne życie. Pacjent nie miewa nagłych napadów kaszlu, duszności, może prowadzić aktywne życie. Zachowana zostaje normalna wydolność wysiłkowa. Im wcześniej wykryta choroba tym mniejsze ryzyko zaistnienia ciężkiej niekontrolowanej astmy oskrzelowej. 

W leczeniu stosuję się leki przyjmowane stale oraz doraźnie jedynie w czasie napadu, działające objawowo. Do domowych sposobów leczenia zalicza się miód oraz figi. Miód powinien znajdować się pod nosem astmatyka w celu ułatwienia oddychania. Owoce fig powinny być namaczane przez noc a następnie spożywane w postaci nalewki w ciągu dnia. Maja one za zadanie ułatwienie odprowadzenia flegmy.  Oprócz tego chorzy mogą spożywać aminek, który również działa wykrztuszająco. 

Astma to choroba która może ulegać zaostrzeniu, dlatego tak ważnym jest, aby być pod stała kontrolą lekarzy. Choroba prowadzona w odpowiedni sposób nie ogranicza możliwości pacjenta. W profilaktyce astmy należy obserwować dzieci z grup tzw. wysokiego ryzyka. Nie narażać ich na dym tytoniowy, pyłki traw lub roztocza kurzu domowego.