Paraliż

Paraliż to inaczej porażenie, niedowład, z łaciny plegia czyli utrata zdolności wykonywania ruchów. Najczęściej jest wynikiem uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego (zlokalizowanego w korze mózgowej) lub obwodowego neuronu ruchowego, rogów przednich i korzeni przednich rdzenia kręgowego oraz nerwów obwodowych. Do tego rodzaju uszkodzeń dochodzi zazwyczaj w wyniku wypadku lub udaru.

Wyróżniam: 

  • paraliż całkowity, dotyczy wszystkich kończyn (tetraplegia),
  • paraliż połowiczy (hemiplegia) lewej lub prawej połowy ciała,
  • paraliż poprzeczny, poniżej uszkodzenia rdzenia kręgowego np. obie kończyny dolne (paraplegia)
  • paraliż opuszkowy i rzekomoopuszkowy, dotyczy mięśni gardła, krtani i języka,
  • paraliż ograniczony (monoplegia) dotyczy tylko jednej kończyny.